Jeesus Kristus:

Palveta, et Jeesus PÄÄSTAKS sind sinu pattudest
Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. (Roomlastele 10:13)

Jeesus on tõotanud päästa kõik, kes Temasse usuvad ja Tema nime appi hüüavad. Jumal on selle nii lihtsaks teinud. Ka sina võid seda teha.

Tegutse nii nagu karjased. Usu Jeesusesse ja mine Tema juurde. Sa võid palvetada nii:
„Armas Jeesus, ma usun, et oled ka minu Päästja. Palun vabasta mind minu eksimustest ja tule minu ellu. Ma tahan elada Sulle meelepärast elu. Aamen.“

Need, kes siirast südamest palvetavad, saavad päästetud ja kohtuvad kunagi Jeesusega Tema taevases kodus.

Jõululugu

Sellest on kirjutatud Piiblis Matteuse evangeeliumis.


Teile on täna sündinud Päästja 

Kingime sulle jõuludeks 25 preemiapunkti. Selleks sisesta avalehel kood: avastaja

Vajuta edasi ja lahenda ülesanne.

Pärast Jeesuse sündimist on see hea sõnum muutnud õige paljude inimeste elu. Tänagi võib Jeesus sinu elu muuta.

Kirjuta üles, miks.


Edasi

tagasi