Impressum

Kontaktinfo:

Lapsed Eestis Ühendus MTÜ
Hiiu 3a, Tallinn 11619
Email: info@lapsedeestis.ee

Lehe eest vastutab: Lapsed Eestis Ühendus MTÜ

Pildid ja graafika saadud
Fotolia: www.de.fotolia.com
istock: www.istockphoto.com
Envatomarket: www.graphicriver.net
Pixabay: www.pixabay.com
FreeBibleimages/Sweet Publishing: FreeBibleimages.org

Piibli kirjakohad on 1997. a tõlkest ning kasutatakse Eesti Piibliseltsi loal.

Teade vastutuse mittekandmise kohta:
Välistele internetilehtedele viivate linkide osas vastutab üksnes nende lehtede omanik. Meie lehele sisestamise ajal neid testiti.

Kui teil on Avastajad.net andmekaitse ja/või selle praktikas kasutamise kohta küsimusi, kommentaare või muresid, siis palun kontakteeruge meiega, kasutades selle lehe ülalosas leitavat informatsiooni.