Kontaktinfo

Kontaktinformatsioon:
Avastajad.net eest vastutab Lapsed Eestis Ühendus (LEÜ), mis esindab ülemaailmset organisatsiooni CEF
lapsedeestis.ee
e-mail: info@lapsedeestis.ee


Pildid ja graafika saadud
Fotolia: www.de.fotolia.com
istock: www.istockphoto.com
Envatomarket: www.graphicriver.net

Teade vastutuse mittekandmise kohta:
Välistele internetilehtedele viivate linkide osas vastutab üksnes nende lehtede omanik. Meie lehele sisestamise ajal neid testiti.

Kui teil on Avastajad.net andmekaitse ja/või selle praktikas kasutamise kohta küsimusi, kommentaare või muresid, siis palun kontakteeruge meiega, kasutades selle lehe ülalosas leitavat informatsiooni.