Lapsevanemad

Avastajad.net - kristlik veebileht lastele.
Avastajad.net on uskkondadevaheline kristlik veebileht lastele, kus nad saavad teada Piibli ja piiblitõdede rakendumise kohta nende elus. Lapsed saavad mängida ja nende arvamusest hoolitakse. Lapsed saavad suhelda selleks koolitatud täiskasvanud reisijuhiga, kes aitab neid toetudes Jumala Sõnale sõbralikul moel. Kõik reisijuhid on kontrollitud enne, kui nad on saanud loa vabatahtlikena osaleda.

Reisijuhi nõuanne lastele
Paljud lapsed, kes elavad rasketes tingimustes, tunnevad end üksikuna, tõrjutuna või vääriti mõistetuna. Meie veebilehel on loodud sõnumikeskus just niisugustele lastele. Lapsed võivad siia ise kirjutada, jäädes anonüümseks.
Meie reisijuhid vastavad igale lapsele individuaalselt, julgustavad teda ja vastavad tema küsimustele.
Reisijuhid pakuvad abi ja lohutust Piiblist ning palvetavad laste eest. Selleks on reisijuhid saanud vastava koolituse.
Vajaduse korral soovitavad nad pöörduda professionaalse nõustaja poole.

Avastajad.net koostajatena usume Jumala Sõna väesse ja julgustame nii lapsi kui nende vanemaid külastama veebilehte ja tundma sellest rõõmu.

Lapsevanema ligipääs Avastajad.net lehele
Meie eesmärk on toetada vanemaid, luues turvalise ja mõnusa online kogemuse nende lastele. Lapsevanemad on samuti oodatud tutvuma Avastajad.net lehega veendumaks, et Avastajad.net on turvaline koht, kus lapsed õpivad Jumala kohta ja saavad rõõmsalt aega veeta.

Avastajad.net võib pakkuda linke teistele veebilehekülgedele, millel on oma infokogumise praktikad. Neil veebilehtedel on oma privaatsusseaded või info kogumise praktikad, mis võivad meie lehest erineda. Julgustame teid tutvuma nende veebilehtede privaatsusseadetega ja info kogumise praktikatega.

Küsimusi?/Muresid?
Avastajad.net puudutavate küsimuste, kommentaaride ja murede osas palun võtke meiega ühendust selle lehe alguses toodud aadressil.