Lapsevanemad

Avastajad.net - kristlik veebileht lastele.
Avastajad.net on uskkondadevaheline kristlik veebileht lastele, kus nad saavad teada Piibli ja piiblitõdede rakendumise kohta nende elus. Lapsed saavad mängida ja nende arvamusest hoolitakse. Lapsed saavad suhelda selleks koolitatud täiskasvanud reisijuhiga, kes aitab neid toetudes Jumala Sõnale sõbralikul moel. Kõik reisijuhid on kontrollitud enne, kui nad on saanud loa vabatahtlikena osaleda.

Avastajad.net usub Jumala Sõna väesse ja me julgustame nii lapsi kui nende vanemaid külastama seda lehte.

Lapsevanema ligipääs Avastajad.net lehele
Meie eesmärk on toetada vanemaid, luues turvalise ja mõnusa online kogemuse nende lastele. Lapsevanemad on samuti oodatud tutvuma Avastajad.net lehega veendumaks, et Avastajad.net on turvaline koht, kus lapsed õpivad Jumala kohta ja saavad rõõmsalt aega veeta.

Avastajad.net võib pakkuda linke teistele veebilehekülgedele, millel on oma infokogumise praktikad. Neil veebilehtedel on oma privaatsusseaded või info kogumise praktikad, mis võivad meie lehest erineda. Julgustame teid tutvuma nende veebilehtede privaatsusseadetega ja info kogumise praktikatega.

Küsimusi?/Muresid?
Avastajad.net puudutavate küsimuste, kommentaaride ja murede osas palun võtke meiega ühendust selle lehe alguses toodud aadressil.