Sina: Tähtis otsus

Teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus (Luuka 2:11).

Jõulude ajal tuletame meelde Jeesust, kes tuli maa peale.
Praegu on Jeesus taevases kodus.
Kuid ometi kõneleb Ta meiega Piibli kaudu. Ta pakub meile elu koos Jumalaga, kuid selleks tuleb meil oma eksimustest vabaneda. Ainult Jeesus võib meid vabastada patust.
Kui oled Jeesuse vastu võtnud, siis võid rõõmsalt ja tänulikult Temast ka teistele rääkida.

Valgusklaasid pimeduses

PDF - laadi alla


TÄHTIS! Ära kasuta klaasis päris küünlaid, vaid patareidega küünlaid. .


Edasi

tagasi