Ülempreestrid ja kirjatundjad: Usu puudumine

Kuningas Heroodes kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Nad ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi.“
(Matteuse 2:4, 5)

Ülempreestrid ja kirjatundjad olid targad mehed.
Nad teadsid palju Jumalast ja Jeesusest.
Kuid nad Jeesuse oma elust kõrvale jätnud ja neil puudus usk. Need targad mehed ei mõistnud, et vajavad Jeesust, et taastada osadus Jumalaga.

Robini jõulupuu

Meisterda erinevas suuruses kuused. Juhendi võid välja printida.


PDF - laadi alla

Kuuskede meisterdamine
tagasi