Tähetargad Jeesuse juures: Kummardamine

Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, Tema emaga, ja kummardasid Teda Tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid Talle kinke: kulda, viirukit ja mürri. (Matteuse 2:10, 11)

Nad avaldasid austust Jumala Pojale ja andsid talle hinnalisi kingitusi. Tähetargad kummardasid Jeesust.

Põimitud südamekorvike

Meisterda põimitud korvike ja pane sinna Piibli kõige tuntum kuldsalm.

Nüüd võid selle korvikese ka sõbrale või pereliikmele kinkida.

Laadi alla ja prindi välja meisterdamisjuhis.

PDF - laadi allatagasi