Lapsed: Päästja

Teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
Luuka 2:11

Võibolla tahaksid sa olla just seal, kus sündis Jeesuslaps.
Rõõmusta kuningate Kuninga sünni üle, joonista kroon ja laula mõni tuttav jõululaul. Tänase kuldsalmi laulu leiad HELI riba alt.

Joonista kroon

Kuningate Kuningas tuli maa peale. Tema ei kandnud krooni, millel kuld ja kalliskivid.

Jeesus ei elanud ka kuningapalees.

Joonista kuningakroon ja mõtiskle, miks pidi meie Päästja kandma hoopis okaskrooni ja millal kannab Ta kuningate Kuninga krooni.


tagasi