Ingel Gabriel: Valmis teenima

Ja ingel vastas talle: „Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees, ja mind on läkitatud, rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit.“ (Luuka 1:19)

Inglid on Jumala taevased olendid – Jumala teenrid, kes toimivad Jumala saadikutena ja aitavad inimesi.
(vt Heebrealastele 1:14)

Jumal saatis oma Poja

Jõulu ajal laulame jõululaule!
Jeesuslapse sündimise puhul olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Ka sina võid seda laulu kaasa laulda.
Jõuluõhtul saad seda laulu ka pereringis esitada. Laulu leiad koos sõnadega heli alt ja laulu sõnad Piiblist Luuka 2:11

tagasi