Joosep: Sõnakuulelikkus

„Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde…“ (Matteuse 1:24).

Joosep oli nõutu. Tema mõrsja Maarja saab lapse. Kuid see ei olnud tema laps. Joosep otsustas Maarja maha jätta. Siis aga ilmus talle unenäos Jumala ingel, kes käskis tal Maarja enese juurde võtta. Ja Joosep tegi nii, nagu ingel oli talle öelnud. Ta oli Jumalale sõnakuulelik.

Viis Jeesuse sünni tunnistajatOled õppinud tundma viit inimest, kes elasid Jeesusega samal ajal.
Tuleta meelde, mida tähendas nendele inimestele Jeesuse sünd.


Edasi

tagasi