10. detsember: Tõotatud Päästja - 2

Aabrahami sidemed Jeesusega
Ja Issand ütles Aabrahamile: „Ma teen sind suureks rahvaks… ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks.“
1.Moosese 12:1-3

Teine tõotus Päästja tuleku kohta anti umbes 2000 aastat enne Tema sündi.
Jumal oli tõotanud, et Aabrahamist saab kogu maailmale õnnistus. Ja seda ta oligi, sest Jeesus on üks tema järeltulijaist. Jeesus tuli maailma inimesi nende pattudest päästma. Kõik inimesed maailmas võivad saada päästetud.

Uksekaunistus

PDF - laadi alla

tagasi