13. detsember: Immaanuel

Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb Temale nimeks Immaanuel.
Jesaja 7:14

Jesaja oli suur prohvet, kes kuulutas Jumala sõnumit. Ta kuulutas ette Jeesuse, Jumala Poja sündi. Jeesuse nimi on Immaanuel, mis tähendab „Jumal meiega“.

Leia vead!Sellel pildil on niisuguseid asju, mida 2000 aasta eest veel ei olnud. Leia need asjad üles.

Seejärel vajuta nupule „edasi“ ja pane kõik täpselt kirja.


Edasi

tagasi