24. detsember: Jeesuse sünnipäev

Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma Poja.
Galaatlastele 4:4

Suur päev ongi käes! Täna tuletavad inimesed kogu maailma meelde, et Jeesus sai inimeseks ja Tal on sünnipäev.

Jumal saatis oma Poja maa peale. Jeesus oli kuningas Taaveti järeltulija. Tema ema oli Maarja. Jeesusel ei olnud maapealset isa. Tema Isa oli universumi Looja Jumal. Jeesus tuli, et meid pattudest päästa.

Teile on täna sündinud


PDF - laadi alla

tagasi