21. detsember: Jumal täidab oma tõotused

Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu ja on määratud ajal teinud oma Sõna avalikuks.
Tiitusele 1:2

Jumal täidab alati oma tõotused. Miks? Sest Tema on tõde ja ei valeta kunagi. Jumal armastab sind.

Suurim Jumala tõotus oli saata maa peale oma Poeg Jeesus. Miks andis Jumal selle tõotuse? Jumal teadis, et vajad Päästjat. Oled eksinud ja vajad andestust.

Uus täht

Taevas särasid miljonid tähed. Kaugel Baabülonis märkasid tähetargad, et tähistaevasse on tõusnud uus täht.
Üks tähetark hüüatas: "Vaadake, kui särav on selle tähe valgus. Temas on midagi erakordset."
"Mida see nii ootamatult taevasse ilmunud täht küll tähendab?" küsisid teised tähetargad.
Nad uurisid läbi kõik kivitahvlid ja kirjarullid ning leidsid vastuse.
"Siin on kirjas: täht näitab, et on sündinud juutide Kuningas."
"Väga erakordne Kuningas! Asume otsekohe teele, et Teda kummardada. Ja Tema on ka meie Kuningas."
Jeesus, kuningate Kuningas on sündinud.
Esmalt andis Jumal oma Poja sünnist teada karjastele ja seejärel Baabüloni tähetarkadele.
Ja targad asusid kaamelitega teele. Neid ootas ees üle 1000 km pikkune teekond, mis kestis mitu kuud.
Kuid Jeesus vääris sellist austust. Teda tahtsid tähetargad kummardada ja tunnistada, et Jeesus on ka nende Issand.
Ka sina võid seda teha. Ja Jeesus võib saada sinu Päästjaks juba täna.
Väsinuna jõudsid tähetargad Jeruusalemma.
"Kus on see vastsündinud Kuningas?" küsisid nad. "Me nägime tähte tõusmas ja oleme tulnud, et Teda kummardada."
Seda kuuldes kohkus kõige rohkem kuningas Heroodes. Julm kuningas, kelle ees kõik värisesid, kartis oma trooni kaotada. Kiiresti kutsus ta kirjatundjad enda juurde ja küsis: "Kas te teate, kus peaks sündima juutide Kuningas?"
"Ta sünnib Petlemmas, nagu on kirjutanud prohvetid."
Need sõnad tabasid Heroodest rängalt. Ta päris tähetarkadelt, mis ajal see täht oli esimest korda taevasse ilmunud.
Seejärel ütles Heroodes neile: "Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna Teda kummardama.“ Tegelikult ei tahtnudki Heroodes uut kuningat kummardada, vaid kavatses Ta hoopis hukata.
Tähetargad lahkusid Jeruusalemmast. Järgmises loos läheme nendega koos edasi.
;
  
  
  
PDF - laadi alla

tagasi