12. detsember: Sündinud Petlemmas

Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest.
Miika 5:1

Jumala prohvetile Miikale öeldi, et tõotatud Päästja sünnib Petlemmas.

Joonista jõulupilt!


tagasi