23. detsember: Tähetarkade kingitused

Jumal näitas tähe abil tähetarkadele teed Jeesuse juurde.
Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, Tema emaga, ja kummardasid Teda Tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid Talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.
Matteuse 2:10, 11

Tarkade teekond

Tähetargad lahkusid Jeruusalemmast.
„Seal see on!“ hüüdsid nad. „Täht, mis andis meile teada, et on sündinud juutide Kuningas.“
Tähetargad rõõmustasid, et nad nägid jälle tähte.
See oli küll huvitav, kuidas taevatäht näitas meestele teed Petlemma.
Ühe maja juures peatus täht. Nad olid kohale jõudnud. Majast leidsid nad Maarja ja Joosepi ja väikese Jeesuse.
Nüüd nägid nad Jeesust. Jeesus on Kuningas, kelle Jumal saatis maa peale.
Alandlikult kummardasid nad Jeesuse ette.
Nad mõistsid, et Jeesus on ka nende elu juhtija ja Kuningas.
Jeesus soovib saada ka sinu elu juhtijaks ja Kuningaks. Sinagi võid Ta oma ellu kutsuda.
See on maailma kõige olulisem otsus, kui palud Jeesuse oma ellu.
Tänulikult võtsid tähetargad välja oma hinnalised kingitused ja ulatasid kuningate Kuningale kulda, viirukit ja mürri.
Elu on väga väärtuslik. Kes selle Jeesusele annab, saab kingituseks igavese elu.
Palveta nii: „Armas Jeesus, palun tule minu ellu. Juhi minu elu ja anna mulle sõnakuulelik süda, et saaksin aru Sinu plaanidest. Tänan Sind, Jeesus!“
;
  
  
  
PDF - laadi alla

tagasi