11. detsember: Tõotatud Päästja – 3

Jumal ütles Taavetile:
Ma lasen pärast sind tõusta sinu järglase… ja ma kinnitan Tema kuningriigi. Mina tahan olla Temale Isaks ja Tema peab olema mulle Pojaks! … Su aujärg on kinnitatud igaveseks.
2. Saamueli 7:12-16
Umbes tuhat aastat enne Kristuse sündi tõotas Jumal, et sünnib Päästja Jeesus, kes pärineb Taaveti soost.

Jumal valis Taaveti oma rahva kuningaks. Taavet oli hea valitseja.
Tema järeltulijate hulgas oli aga nii häid kui halbu kuningaid.
Kuid pidi tulema üks erakordne kuningas, kes erines kõigist teistest.

Joonista kuningakroon:

Joonista kroon!

Sündima pidi kuningate Kuningas.

Kuid Tema osaks ei olnud kanda kullast ja kalliskividest krooni nagu maised kuningad.

Ja Ta ei hakka elama ka kuningapalees. Joonista kuningakroon.

Mõtle hästi järele, miks pidi Jeesus kandma okaskrooni.

Samuti mõtle järele, millal Ta kannab kuningakrooni.


tagasi