17. detsember: Päästja on sündinud

Joosep ja Maarja läksid Petlemma.
Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama.
Luuka 2:6

Täna Jumalat, et Ta armastab sind nii väga ja on saatnud maailma oma Poja.

Päästja tuleb

Laadi alla ja meisterda kaunis jõulukaart.

„Naatsareti elanikud!“ hüüdis keisri sõnumitooja. „Kuulake keisri korraldust. Tuleb rahvaloendus. Igaüks peab minema oma kodulinna. Kui teid on kirja pandud, siis võite uuesti tagasi minna.“
Kogu Naatsaret oli jalul. Paljud olid ärritunud. Keisri käsk ei ühtinud nende plaanidega. Aga see sobis Jumala plaaniga.
Ka Maarja ja Joosep hakkasid reisiks tegema ettevalmistusi. Joosep oli kuningas Taaveti soost ja ta pidi minema Petlemma.
Maarjale oli see reis väsitav, sest ta oli oma esimese lapse ootel.
Ingel oli talle öelnud, et temast saab Jumala Poja ema.
Jeesus kui maailma Õnnistegija pidi sündima. See oli Jumala tark plaan.
Petlemmas ootas neid ees suur pettumus. „Kõik kohad on rahvast täis. Teie jaoks ei ole ruumi!“ Sellise vastuse said nad kõikjal, kust küsisid. Kus võiksid Maarja ja Joosep peavarju leida?
Lõpuks leidsid nad peatuspaiga ühes laudas. Ja sellel ööl sündis Jeesus.
Maarja võttis lapsukese, mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime. Jumala plaan oli teostunud.
Juba 700 aastat enne seda oli Jumal tõotanud Õnnistegija sündi ja öelnud, et Ta sünnib Petlemmas.
Jumal armastab inimesi ja sellepärast viis Ta oma plaani täide ning saatis oma Poja.
;
PDF - laadi alla

tagasi