31. juuli: Jumala tarkus on suur

Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi Teda tundma kõigil oma teedel, siis Ta teeb su teerajad tasaseks. Õpetussõnad 3:5, 6

Mida teeb Jumal, kui usaldad Teda jäägitult ja loodad Tema peale?

Nii palju liblikaid

Laadi pilt alla ja pane oma kogumismappi.

PDF - laadi alla


Eestis elab umbes 2400 liblikalist ja need jagunevad suurliblikalisteks ja pisiliblikalisteks. Suurliblikad jagunevad omakorda päevaliblikateks ja ööliblikateks.

Maailmas on umbes 180 000 liblikate liiki. See on määratu suur liikide arv, mida Jumal on loonud.


Edasi.

tagasi