Laul. Kiida, mu hing (Psalm 146:1)

Kiida, mu hing, Issandat!

Kiida, mu hing, Issandat!

Halleluuja, halleluuja,

Kiida hing, Issandat!

 

M. Lend. Piiblilaulud

© 2008. Ühendus Lapsed Eestis
Laulud