Torm möllab

Selle loo leiad Piiblist kolmes kohas: Matteuse 8 ptk alates salmist 23, Markuse 4 ptk alates salmist 35 ja Luuka 8 ptk alates salmist 22.

Laadi siit alla pilt, mida saad värvida või lugu kuulates joonistada.

PDF - laadi alla

Joonistatud piiblilood