Laul. Me kõik eksisime (Jesaja 53:6)

Me kõik eksisime nagu lambad,

Igaüks meist pöördus oma teed,

Aga Issand laskis meie kõigi süüteod

tulla Tema peale.

 

M. Lend. Piiblilaulud

© 2008 Ühendus Lapsed Eestis
Laulud