Laul. Sest ma ei häbene (Roomlastele 1:16)

Sest ma ei häbene evangeeliumi, 2x

sest ma ei häbene,

ma ei häbene, 2x

evangeeliumi,

see on Jumala vägi päästeks igaühele,

Jumala vägi päästeks igaühele, 2x

kes usub, kes usub.

 

M. Lend. Piiblilaulud 2

© 2011 Ühendus Lapsed Eestis
Laulud