Laul. Sest Jumala käes (Luuka 1:37)

Sest Jumala käes

pole ükski asi võimatu 4x

 

M. Lend. Piiblilaulud

© 2011 Ühendus Lapsed Eestis
Laulud