Laul. Sest nõnda on Jumal (Johannese 3:16)

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud,

maailma armastanud, armastanud maailma,

et Ta oma ainusündinud Poja on andnud,

Poja on andnud,

et ükski, kes Temasse usub, kes usub,

ei hukkuks, ei hukkuks,

vaid et tal oleks igavene elu, elu.

 

M. Lend. Piiblilaulud

© 2008 Ühendus Lapsed Eestis
Laulud