Laul. Teile on täna sündinud (Luuka 2:11)

Teile on täna sündinud

Taaveti linnas Päästja.

Teile on Päästja sündinud,

Kes on Issand Kristus.

 

M. Lend. Piiblilaulud

© 2008 Ühendus Lapsed Eestis
Laulud