Laul. Jeesus Kristus on seesama (Hb 13:8)

Jeesus Kristus on seesama,

eile ja täna ja igavest!

Jeesus Kristus on seesama,

eile ja täna ja igavest!

 

M. Lend. Piiblilaulud 2

© 2011 Ühendus Lapsed Eestis
Laulud