Eesel - tõrges või ettevaatlik

Eesel – rahu sümbol, kõige tuntum koormakandja, kuid ka ratsaloomEeslil on vali hääl, mis tekib sisse- ja väljahingamisel ning mis kostab kaugele.

Eesli silmad asuvad pea külgedel. Ta näeb üheaegselt oma nelja kapja.


Edasi Algusesse