Sõnadeta raamat

Sõnadeta raamat

Kuld on väga kallihinnaline ja tuletab meelde rikkust. Jumal on rikas, sest Talle kuuluvad maailm, Päike, Kuu, tähed ja palju muud. Kuna Ta on kõik loonud, kuulub see talle.
Kuld on väga puhas. Jumal on samuti puhas ja püha. Ta ei ole kunagi öelnud, teinud ega mõelnud midagi, mis on vale.
Tema pühaduse tõttu ei ole Tema juures pattu. Piibel ütleb: "Püha, püha, püha on vägede Issand!"(Jesaja 6:3)
Piiblis on kirjutatud Jumala kodust. See on kaunis paik, kus ei ole kurbust ega valu. Tänavad on kullast.
Jumal tahab, et inimesed oleksid ühel päeval koos Temaga taevas. Meil on aga üks probleem...
Must lehekülg tuletab meile meelde patu süngust. Patt on kõik see, mida sa mõtled, ütled või teed valesti.
Jumalale ei meeldi valetamine, petmine, isekus ja riidlemine. Kõike seda ei ole taevas.

Piiblis on kirjutatud: "Kõik on pattu teinud" (Roomlastele 3:23).
Meie kõik oleme sündinud sooviga teha halba. Keegi ei ole meile õpetanud sõnakuulmatust või valetamist.
Patu eest peab Jumal meid karistama. Karistus on aga alatine lahusolek Jumalast.
Jumal teab, et me ei saa pattu ise kõrvaldada. Jumal armastab meid ja on sellepärast saatnud oma ainsa Poja siia maailma.
Jumala Poeg Jeesus sündis väikese lapsena ja kasvas nagu meie kõik. Ainus erinevus oli selles, et Ta oli patuta. Ta oli täiuslik.
Jeesus suri ristil, et võtta enda peale karistus meie patu eest. Piiblis on kirjutatud: "Kristus suri meie pattude eest" (1. Korintlastele 15:3). Punane värv meenutab meile Jeesuse verd.
Kolme päeva pärast tõusis Jeesus surnuist üles. Ta elab täna ja igavesti.
Valge süda meenutab, et meiegi võime saada puhtaks Jumala ees. Ainult Jeesus saab seda teha.

Ristil surres võttis Jeesus enda peale karistuse meie pattude eest. Sellepärast võibki Ta andeks anda kõik patud.

Kui sa kahetsed, et oled Jumalat kurvastanud oma patuga, siis võid paluda, et Jeesus tuleks sinu ellu ja andestaks sinu pahateod. Sa võid Talle öelda: "Kallis Jeesus, palun anna minu patud andeks. Tänan, et Sa surid ka minu eest. Palun aita mul patust vabaneda ja tee mind puhtaks Jumala ees."

Kui oled Jeesuse oma ellu vastu võtnud, siis näeb Jumal sind puhtana tänu oma Pojale.

Jumal kingib sulle ka igavese elu.

Piiblis on kirjutatud: "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu." (Johannese 3:16)

Roheline värv meenutab meile puid ja põõsaid, mis on elavad organismid. Kui oled Jeesuse oma ellu vastu võtnud, siis oled igavesti Jumalaga koos. Nüüd algab kasvamine Jumala tundmises ja armastuses.
Need neli asja aitavad sul kristlasena kasvada:

1. Palveta: räägi Jumalaga iga päev!

2. Loe Piiblit ja ela selle järgi!

3. Räägi teistele Jeesusest!

4. Kui oled eksinud, siis palu Jumalalt andeks.
Jumal tõotab: "Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!" (Heebrealastele 13:5).

Kristlasena kasvada aitab ka selle lehekülje uurimine.

;