Sõnadeta raamat

Sõnadeta raamat

Kuld on väga väärtuslik ja seostub rikkusega. Jumalale kuuluvad Päike, Kuu, tähed ja kõik, mida Ta on loonud. Jumal on piiritult rikas.
Kuld on väga puhas. Jumal on samuti puhas ja püha. Jumalast lähtub ülim õiglus.
Piibel ütleb: „Püha, püha, püha on vägede Issand. Kogu maailm on täis Tema au!“ Jesaja 6:3
Piibel kirjutab Jumala taevasest kodust. See on kuldsete tänavatega linn, mida valgustab Jumala kirkus. Ja seal ei ole kurbust ega valu.
Jumal ootab, et inimesed oleksid ükskord koos Temaga taevases kodus. Meil on aga üks probleem…
Must lehekülg tuletab meile meelde patu süngust. Patt on kõik see, mida sa mõtled, ütled või teed valesti.
Jumalale on vastuvõetamatu valetamine, petmine, isekus ja riidlemine ning igasugune patt. Kõike seda ei ole taevases kodus.

Piiblis on kirjutatud: „Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest“ Roomlastele 3:23.
Meil on kaasasündinud kalduvus patule. Keegi ei ole ju meile õpetanud sõnakuulmatust ja valetamist.
Patu eest peab Jumal meid karistama. Karistus on aga alatine lahusolek Jumalast.
Jumal teab, et meie ei saa pattu ise kõrvaldada. Jumal armastab meid ja on sellepärast saatnud oma ainsa Poja siia maailma.
Jumala Poeg Jeesus sündis väikese lapsena ja kasvas nagu meie kõik. Ainus erinevus oli selles, et Ta oli patuta. Jeesus oli täiuslik.
Jeesus suri ristil, et võtta enda peale karistus meie patu eest. Piiblis on kirjutatud: „Kristus suri meie pattude eest“ . Korintlastele 15:3. Punane värv meenutab meile Jeesuse verd.
Kolme päeva pärast tõusis Jeesus surnuist üles. „Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!“ Heebrealastele 13:8
Valge süda meenutab, et meiegi võime saada puhtaks. Ainult Jeesus võib seda teha. Ristil surres võttis Jeesus enda peale karistuse meie pattude eest. Sellepärast võibki Ta andeks anda kõik meie patud.
Kui sa kahetsed, et oled Jumalat kurvastanud oma patuga, siis võid paluda, et Jeesus tuleks sinu ellu ja andestaks sinu eksimused. Sa võid palvetada: „Armas Jeesus, palun anna andeks minu patud. Tänan, et Sina surid ka minu eksimuste eest. Palun vabasta ja puhasta mind patust."

Kui oled Jeesuse oma ellu vastu võtnud, siis oled patust puhtaks pestud ja sa pärid igavese elu.

Piiblis on kirjutatud: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ Johannese 3:16

Roheline värv meenutab meile meid ümbritsevat rikkalikku taimestikku – kõiki neid elavaid taimorganisme. Kui oled Jeesuse oma ellu vastu võtnud, siis oled jäädavalt koos Jumalaga. Nüüd algab kasvamine Jumala tundmises ja armastuses.
Need neli tegevust soodustavad sinu kasvamist kristlasena:

1. Palveta iga päev.

2. Ela Piibli õpetuse järgi ja õpi Piibli kirjakohti pähe.

3. Räägi teistele Jeesusest.

4. Kui oled eksinud, siis palu Jumalalt oma eksimused andeks.
Jumal on tõotanud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!“ Heebrealastele 13:5.

Jumala tõotus on kaljukindel. See kehtib ka siis, kui oled halvasti käitunud. Selle lehekülje uurimine aitab sul kasvada kristlasena.

;
  
  
  

Algusesse