Tüdruk teab, mida teha

Väheste sõnade erakordne mõju

Kindlasti oled ka sina valmis teiste aitamiseks midagi tegema.
Mõnikord võivad ka vähesed sõnad palju korda saata.
Piiblis on sellest üks õpetlik ja põnev lugu.
Süürlased olid Iisraelist vangina kaasa toonud tüdruku, kellest sai väepealiku Naamani naise teenija.
Tüdruk kuulis, et Naaman oli haigestunud pidalitõppe. Pidalitõbi on raske krooniline nakkushaigus.
Tüdruk ütles oma emandale: „Kui Naaman läheks selle prohveti juurde, kes elab Samaarias, siis just tema teeks Naamani pidalitõvest terveks.“ Nendel sõnadel oli imeline mõju.
Naamani suurim soov oli pidalitõvest terveks saada. Viivitamatult asus ta teele. Ja Süüria kuningas andis talle kaasa kirja Iisraeli kuningale.
Ja kui Naaman Samaariasse jõudis, andis ta otsekohe oma kuninga kirja Iisraeli kuningale üle. Sinna oli kirjutatud: „Kui nüüd see kiri jõuab sinu kätte, vaata, siis olen ma saatnud sinu juurde oma sulase Naamani, et sa teeksid ta pidalitõvest terveks.“
Prohvet Eliisa kuulis Naamanist ja laskis kuningale öelda: „Tulgu see mees ometi minu juurde!“
Naaman läkski oma hobuste ja vankritega Eliisa juurde.
Kuid see, mida ta siis kuulis, pahandas teada.
Sest Eliisa käskjalg ütles Naamanile: „Mine ja pese ennast Jordanis seitse korda, siis sa saad pidalitõvest terveks.“
„Mina pean Jordanis kümblema, et terveks saada! Eks ole Süüria jõed palju paremad kui kõik Iisraeli veed.“
Naaman vihastas ja oli otsekohe valmis ära sõitma.
Siis ütlesid sulased Naamanile: „Kui prohvet Eliisa oleks nõudnud sinult midagi suurt, kas sa siis oleksid jätnud tegemata?“
Kuid nüüd nõuab ta ainult, et sa ennast jões peseksid.
Naaman laskis end veenda ja läks Jordani jõe äärde.
Naaman kastis ennast üks kord vette, kuid midagi ei juhtunud. Seejärel tegi ta seda teist, kolmandat, neljandat, viiendat ja kuuendat korda. Nüüd oli jäänud veel viimane kord.
Aga kui ta end seitsmendat korda vette kastis, sai ta pidalitõvest puhtaks.
Üliõnnelikuna läks Naaman tagasi prohvet Eliisa juurde ja ütles:
„Nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis.“
Ja nüüdsest peale otsustas Naaman tõelist Jumalat kummardada ja ainult Temale ohverdada.
Naaman sai terveks, sest tänu Iisraeli tüdrukule sai ta teada prohvet Eliisast.
Pealegi õppis Naaman tundma tõelist Jumalat ja hakkas Teda kummardama.
Kui sina tunned tõelist Jumalat, siis räägi Temast ka teistele. Jumal võib ka sinu kaudu teostada tähelepanuväärseid tegusid.
;
  
  
  

Algusesse

Edasi..