Advent (4) Tähetargad

Küsime tähetarkadeltKuidas võidi nii kaugel maal teada Jeesuse sündimisest? Selleks oleks ju pidanud ise Petlemmas olema. Kuidas võidi tol ajal, kui ei teatud midagi telefonist ega internetist, kuulda Jeesuslapsest? Seda kuuleme hommikumaa tähetarkadelt.

Vajuta edasi ja kuula tähetarkade vastuseid küsimustele.


Edasi