Jeesus palvetas ja tänas toidu eest

Jeesus palvetas ja tänas toidu eest

Palju inimesi oli kogunenud Jeesuse ümber. Ta oli tervendanud haigeid ja rääkinud neile Jumala riigist. Nüüd aga kaldus päev õhtusse.
Jüngrid tulid Jeesuse juurde ja ütlesid Talle:
“Lase rahvahulk ära minna, et nad otsiksid endale toidupoolist ja öömaja. Sest siin on tühi paik.”
Seepeale ütles Jeesus jüngritele: “Andke neile süüa!”
“Neil on ainult viis leiba ja kaks kala, aga neid on 5000 meest!” vastasid jüngrid.
“Seadke nad rühmiti istuma umbes viiekümne kaupa!”
Ja nüüd võttis Jeesus need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas neid ning andis jüngrite kätte rahvale jagamiseks.
JJeesus teadis, et kõik, meile vajalik tuleb Jumalalt. Sellel hetkel, kui tundus, et nii vähesega ei ole võimalik inimesi toita, Jeesus palvetas.
Jeesus tänas Jumalat selle vähese toidu eest, mis neil oli. Ta ootas, et Jumal teeks nii, et kõik saaksid toidetud.
Palveta nii, nagu palvetas Jeesus. Täna Jumalat kõige hea eest, mida Ta annab.
Enne söömist täna Jumalat toidu eest.
Jeesuse kombel palvetamine tähendab ka seda, et usaldad Jumalat, kes vastab eriliselt. “Sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu” (Luuka 1:37).
Jumal võib teha imesid. Pärast Jeesuse palvet jagasid jüngrid välja leivad ja kalad. Tuhanded inimesed sõid ja nende kõhud said täis. Ja üle jäi veel kaksteist korvitäit palakesi.
Selle loo leiad Luuka evangeeliumi 9. peatükist salmid 11-17.
;
  
  
  

Algusesse

Edasi