Jeesus palvetas ja tänas

Jeesus palvetas ja tänas

Palju inimesi oli kogunenud ümber Jeesuse. Ta oli tevendanud haigeid ja rääkinud Jumala kuningriigist. Oli saabunud õhtu.
Jüngrid tulid Jeesuse juurde ja õhutasid teda inimesi ära saatma. “Kell on palju ja inimesed tuleks ära saata!"
“Nad peavad endale midagi süüa ostma. Nad peavad otsima kohta, kus nad saavad ööbida. Siin ei ole midagi sellist!”
“Aga andke teie neile midagi süüa!”, vastas Jeesus.
“Agameil on ainult viis tükki leiba ja kaks kala!”, vastasid jüngrid.
Jeesus küsis jüngritelt, “Öelge inimestele, et nad istuksid maha, 50 inimest ühes grupis.” Nad kuulasid sõna.
Jeesus võttis viis leivatükki ja kaks kala, vaatas taevapoole ja tänas Jumalat.
Jeesus teadis: Kõik, mida me vajame, tuleb Jumalalt. Sel hetkel, kui oli võimatu toita kõiki inimesi nii vähese toiduga, Jeesus palvetas.
Jeesus tänas Jumalat nende üksikute leivaviilude ja kalade eest, mis tal olemas olid. Ta ootas, et Jumal teeb midagi nii, et kõigil oleks piisavalt süüa.
Palveta nii, nagu Jeesus palvetas: Tänan Jumalat nende heade asjade eest, mida ta annab.
Sa võid palvetada enne sööki ja tänada Jumalat selle eest, mida ta annab.
Palvetades nii, nagu Jeesus palvetas, tähendab, et ootad Jumalat tegevat erilisi asju. “Jumala juures ei ole midagi võimatut” (Luuka 1:37).
Jumal võib teha imesid! Peale oma palvet jagas Jeesus leiva ja kalad laiali. Jüngrid andsid toidu rahvale. Kõik sõid kuni nende kõhud said täis. Siiski jäi palju toitu üle.
See on tõestisündinud lugu! See on kirjas Piiblis Luuka raamatus peatükis 9 salmides 11-17.
;
  
  
  

Järgmine