Miks ei saa teda allutada?

Võimas kehaline jõud – aga kasutu

Gaur elutseb Lõuna- ja Kagu-Aasia mägimetsades. Iiobi ajal elasid ka metshärjad.Oleks väga kasulik, kui metshärja võimsat kehamassi saaks kasutusele võtta rasketel põllutöödel.

Kuid midagi parata, kui selline kehamass on inimesele kasutu. Seda looma ei saa kasutada inimeste heaks.


Edasi Algusesse