Hudson Taylor 4 – Otsitakse misjonäre

Olgu teil usku Jumalasse!

Möödusid aastad ning Hudson ja Maria elasid lastega suures kaunis majas. Nende kodus peatusid ka misjonärid.
Ja seal oli kogu aeg palju inimesi. Hudson tegeles haigetega ja kuulutas neile evangeeliumi Kristusest Jeesusest.
Kahjuks leidus inimesi, kellele see ei meeldinud. Ja ühel ööl süüdati Taylorite maja põlema.
Mitmed inimesed said tulekahjus kannatada. Ka Maria päästeti tulest.
Nüüd vajas Hudsoni pere hädasti uut korterit.
Nad palvetasid: „Armas Jumal, kingi meile kõike seda, mida me eluks vajame.“
Ja Jumal kuulis nende palvet.
Järgnesid töörohked päevad ja aastad, mis võtsid Hudsonilt viimase jõu.
Lõpuks oli ta täielikult välja kurnatud. Juulis 1860 pöördus ta koos perekonna ja ühe sõbraga Inglismaale tagasi, et puhata.
Ja Hudson palvetas iga päev:
„Issand, aita mul Inglismaalt leida viis uut misjonäri Hiinasse.“
Jumal kuulis tema palvet.
Hudson ja tema sõbrad rajasid misjoniorganisatsiooni,
mis sai nimeks Hiina Sisemisjon.
Seejärel purjetasid kaheksa uut misjonäri Hiinasse.
Mais 1866 sõitis Hudson pere, sõbra ja 16 misjonäriga jälle Hiinasse…
… peagi lisandus 70 misjonäri
… ja siis saabus veel 100 misjonäri
… ja lõpuks veelgi 800 misjonäri, kes kõik kuulusid Hiina Sisemisjonisse.
Hudson suri 1905. aastal,
kuid tema 1865. aastal rajatud misjoniorganisatsioon töötab tänaseni.
  
  
  

Algusesse

Edasi..