Äike

Äike

Mida kaugemal välku lööb, seda hiljem me kõuemürinat kuuleme.

Äikese kaugust on võimalik hinnata just välgu ja kõuemürina ajavahe järgi.

Kolm sekundit ajavahet vastab ühele kilomeetrile.

Kui välgusähvatusele järgneb vahetult kõuemürin, siis on äike päris lähedal.

Kui aga öösel on silmapiiri kohal näha ilma müristamiseta kauget välgusähvatust, on see põuavälk ehk pälk.

 


Algusesse
Loodusnähtused

Edasi