Karjased väljal

Karjased

Sel erakordsel ööl valvasid karjased Petlemma väljal oma karja. Karjased tegid rasket tööd, kuid neil ei olnud mingeid õigusi. Nad kuulusid ühiskonna alamkihti ja neid põlati.
Kes küll võiks neid aidata ja sellest raskest olukorrast välja päästa?
Äkki keset ööd lõi tume taevas üleni helendama. Jumala ingel ilmus nende juurde ja Jumala kirkus säras nende ümber. Karjaseid valdas hirm.
Ja ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale.“
„Teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.“
Üllatunud karjased kuulasid pingsalt. Meile on sündinud Päästja! Suur rõõm täitis nende südant. Jumal ei olnud neid unustanud.
Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas imelise Päästja sündimise eest.
Karjased ruttasid Petlemma ja leidsid Maarja, Joosepi ja sõimes magava lapsukese. Nad rõõmustasid üliväga, sest olid näinud inimkonna Päästjat.
On ülim tõde, et Päästja sündis ka sinu jaoks. Palu Ta oma ellu ja sind saadab täiuslik rahu ja rõõm, mis ei lahku sinust kunagi.
;
  
  
  

Edasi