Seitsme mäe taga, 1. osa

Tõepärane lugu Taimaalt 1. osa

Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!... Matteuse 28:19, 20

Misjonärid pühendavad oma elu Jumalale! Palveta nende eest!


Algusesse