Jeesus palvetas kriisiolukorras

Jeesus palvetas kriisiolukorras

Mõne aja pärast läks Jeesus oma jüngritega Ketsemani aeda.
Jeesus läks pisut eemale, langes silmini maha ja palvetas:
„Minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust! Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!”
Jeesus teadis, et Teda ootavad ees kannatused ja surm. Ta kartis.
Kuid Jeesus oli ette valmistatud kandma kõiki neid kannatusi.
Ka sina võid paluda Jumalat, kui oled meeleheitel.
Räägi Jumalale avameelselt ja ausalt, mis sulle muret valmistab.
Palu Temalt abi.
;
  
  
  

Algusesse

Edasi