Minu tee koos Jeesusega – 5

Jeesus annab sulle kindla ülesande!

Jeesus soovib, et kõik inimesed kuuleksid Temast ja usuksid Temasse.Jeesus ütles:
„Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ Markuse 16:15


Edasi Algusesse