Jeesus palvetas teiste inimeste eest

Jeesus palvetas teiste inimeste eest

Peale oma palvet Ketsemani aias Jeesus reedeti, ta võeti kinni ja mõisteti surma.
Jeesus viidi Kolgata mäele, kus ta naelutati ristile. Temast paremale ja vasakule naelutati kaks kurjategijat.
Risti alla valvavad sõdurid jagasid omavahel tema riided ära pealtvaatajate silme all.
Ristil olles Jeesus palvetas. Ta ei palunud enda eest, vaid end ümbritsevate inimeste eest.
Jeesus palvetas ristil olles: “Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”
Isegi surres mõtles Jeesus oma vaenlastele ja palus nende eest.
Palveta nagu Jeesus palvetas: Vaata endast kaugemale ja palveta teiste inimeste eest.
Sa saad alati paluda Jumalat, et ta annaks Sulle armastust inimeste vastu, kes sulle ei meeldi.
;
  
  
  

Järgmine