Jeesus palvetas inimeste eest

Jeesus palvetas inimeste eest

Pärast palvetamist Ketsemani aias, reedeti Jeesuse asukoht. Jeesus vangistati ja mõisteti surma.
Jeesus viidi linnast välja Kolgata mäele ja löödi risti. Jeesusega koos löödi risti kaks teeröövlit. Üks Temast paremale ja teine vasakule.
Sõdurid jagasid risti all Tema rõivad omavahel ja uudishimulik rahvahulk seisis sealsamas.
Jeesus palvetas ristil. Ta ei palvetanud enda eest, vaid selle rahvahulga eest.
Jeesus palvetas ristil olles: “Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”
Surmatunnilgi mõtles Jeesus oma vaenlastele ja palvetas nende eest.
Palveta nii, nagu Jeesus palvetas. Ära vaata iseenesele, vaid palveta teiste eest
Sa võid paluda Jumalalt armastust nende vastu, kes sulle ei meeldi.
;
  
  
  

Edasi