Iga päev Jumalaga

Päev 1

Raamat 1

Tase: Algaja

Jumal loob maailma
1. Moosese 1:1, 2

1. Alguses lõi Jumal taeva ja maa.

2. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.