Jeesuse sünniga seotud paigad

06 - Karjased väljal 03 - Maarja külastab Eliisabetti 02 - Maarja ootamatu külaline 01 - Jeruusalemma tempel 07 - Jeesus, meie Päästja on sündinud!