Mis toimus Jeruusalemmas?

Ketsemani aed Kolm valet ühel ööl Ülekuulamine Ülekuulamine Heroodese juures Pilaatus mõistab Jeesuse üle kohut Jeesus lüüakse risti Ülestõusmine