Reasta Piibli raamatud

Esimesel tasemel saad üks kord nädalas kuni 40 punkti, teisel tasemel kuni 80 punkti ja kolmandal tasemel kuni 120 punkti.

Mängida võid aga nii palju, kui soovid.

 • Markuse
 • Koloslastele
 • 1. ja 2. Korintlastele
 • 1. ja 2. Timoteosele
 • Roomlastele
 • Ilmutuse
 • Luuka
 • Jaakobuse
 • Heebrealastele
 • 1. ja 2. Tessalooniklastele
 • Galaatlastele
 • Apostlite teod
 • Johannese
 • Fileemonile
 • Efeslastele
 • 1. ja 2. ja 3. Johannese
 • Juuda
 • Tiitusele
 • Matteuse
 • 1. ja 2. Peetruse
 • Filiplastele
Hinda Abi
Tase (40 P)
1 2 3

Alustame

Pane Piibli raamatud õigesse järjekorda.