Reasta Piibli raamatud

Esimesel tasemel saad üks kord nädalas kuni 40 punkti, teisel tasemel kuni 80 punkti ja kolmandal tasemel kuni 120 punkti.

Mängida võid aga nii palju, kui soovid.

 • Efeslastele
 • Jaakobuse
 • Luuka
 • Fileemonile
 • 2. Peetruse
 • 1. Korintlastele
 • 1. Peetruse
 • Galaatlastele
 • 2. Tessalooniklastele
 • Koloslastele
 • Matteuse
 • Markuse
 • Ilmutuse
 • 1. Johannese
 • 2. Timoteosele
 • 2. Johannese
 • 3. Johannese
 • 1. Tessalooniklastele
 • 1. Timoteosele
 • Heebrealastele
 • Filiplastele
 • 2. Korintlastele
 • Apostlite teod
 • Johannese
 • Tiitusele
 • Juuda
 • Roomlastele
Hinda Abi
Tase (40 P)
1 2 3

Alustame

Pane Piibli raamatud õigesse järjekorda.